LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

FASAD BOYALARI.

İstehsal etdiyimiz lak-boya məhsulları sırasında müxtəlif təyinatlı su bazlı fasad boyaları önəmli yer tutur. Təmir tikinti işləri üçün müxtəlif qablaşdırmalarda istehsal edilir.


"SUPER STAR" Fasad boyası

superstar-fasadTANITIM: "SUPER STAR" Akrilik kopolimer əsasında çöl üçün hazırlanmış mat boyadır. Düzgün istifadə edildikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq olunduğu səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir gşrünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar xarici səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "STARBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemin tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur. Boya vurulduqda 1-ci qata 50%, 2-ci qata 30% su əlavə edilir.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."STAR" Sutut

star-sututTANITIM: "STAR Sutut" Sukeçirməz bir təbəqədir. Binaların damında və digər yerlərdə sudan qorunmaq üçün istifadə olunur. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Binaların damı, nəm çəkən divar və arakəsmələr və s.

İSTİFADƏ QAYDASI:  Səthi çirkdən təmizləməli və 1-ci qat SUTUT boyasına 40% su əlavə etdikdən sonra fırça və ya rolik ilə səthə çəkməli. Növbəti qatlar üçün su əlavə edilməməlidir. Hər qat bir-birinin əks istiqamətində çəkilməlidir. Boyanı +5 - +35C temperaturda istifadə etməli. İlk 24 saat donmadan və yağıntılardan qorumalı. Qatlar arasındakı quruma intervalıı 24 saatdır.

SƏRFİYYATI: Hər qat üçün 0,5 kq/m2-dır..

QURUMA VAXTI: 25C temperaturda 12 saatdır.

SAXLANMA ŞƏRTİ: +5C aşağı temperaturda saxlamayın. Donmadan qoruyun. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır."STAR" Akrilik boya

star-fasadTANITIM: "STAR" Akrilik kopolimer əsasında çöl üçün hazırlanmış mat boyadır. Düzgün istifadə edildikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq olunduğu səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir gşrünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar xarici səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "STARBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemin tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur. Boya vurulduqda 1-ci qata 50%, 2-ci qata 25% su əlavə edilir.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."STAR Macun" Divar macunu

star-macunTANITIM: Akrilik kopolimer bağlayıcı əsaslı, yüksək keyfiyyətli, iç və çöl cəbhə divar macunudur.

"STAR AKRİLİK MACUN" istifadə zamanı axmaz, asan çəkilir, səthləri çox yaxşı doldurur. Nəmə və suya qarşı dayanıqlıdır. Tənəffüz edir, tez quruyur və çat vermir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Binaların çöl və içərisinə hər cür suvaq, beton, kərpic və buna bənzər səthlər üzərindəki çatları doldurmaqda və düz səth əldə etmək üçün istifadə edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən və yağlardan təmizlənməlidir. Əgər səth dayanaqlı deyilsə "STARBİNDERİ" 1:7 nisbətində su ilə qarışdırıb səthə çəkin. Tam düzgün səth əldə etmək üçün "STAR AKRİLİK MACUN" 2 qat olaraq şpatellə vurulur. 2-ci qat 1-ci qat tam quruduqdan sonra vurulmalıdır. Yeni suvanmış səthlərdə sementin tam quruması üçün 4 həftə gözlənilməlidir.

SƏRFİYYATI: Səthin hamarlığına görə, tək qatda orta hesabla 0,5-1,5 kq/m2-dır.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə səthin qalınlığından aslı olaraq 4-8 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Minimum 3 ildir. Düzgün istifadə edilmədikdə və saxlanma şərtlərinə əməl edilmədikdə istehsalçı məsuliyyət daşımır."FURKAN" Fasad boyası

furkan-fasadTANITIM: "FURKAN" Akrilik kopolimer əsasında çöl üçün hazırlanmış mat boyadır. Düzgün istifadə edildikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq olunduğu səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir gşrünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar xarici səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "FURKANBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemin tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur. Boya vurulduqda 1-ci qata 50%, 2-ci qata 30% su əlavə edilir.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-9 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 60-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."VİM" Fasad boyası

vim-fasadTANITIM: "VİM" Akrilik kopolimer əsasında çöl üçün hazırlanmış mat boyadır. Düzgün istifadə edildikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq olunduğu səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir gşrünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar xarici səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "VİMBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemin tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur. Boya vurulduqda 1-ci qata 50%, 2-ci qata 30% su əlavə edilir.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-9 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 60-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."İNTEQRAL" Fasad boyası

inteqral-fasadTANITIM: "İNTEQRAL" Akrilik kopolimer əsasında çöl üçün hazırlanmış mat boyadır. Düzgün istifadə edildikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq olunduğu səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir gşrünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar xarici səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI:  İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "İNTEQRALBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemin tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur. Boya vurulduqda 1-ci qata 50%, 2-ci qata 30% su əlavə edilir.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-9 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 60-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir.