LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

METAL BOYALARI.

"STAR BOYA" lak-boya fabrikində müxtəlif təyinatlı metal boyaları istehsal edilir. Bunlara aiddir alüminyum boya və antipas boyalar.


"STAR" Antipas boya

star antipasTANITIM: "STAR" Antipas boya - Alkit əsaslı antipas boyadır.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR" Anipas boya ötürülücüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır. İç və çöl işlərində hər növ metal səthin boyanması üçün istifadə olunur. 0,25l, 0,75l və 2,5l-lik qablaşdırmalarda istehsal edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla hər 1 litrə 50-100ml, tapança ilə 100-150ml sentetik tinerlə incəldilərək çəkməli.

SƏRFİYYATI: 1kq boyanı 8-12kv.m sahəyə istifadə etmək olar.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 2-3 saat, tam quruma vaxtı 8 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində, qapağı açılmadan saxlanma müddəti 1 ildir."ŞAH" Antipas boya

star antipasTANITIM: "ŞAH" Antipas boya - Alkit əsaslı antipas boyadır.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "ŞAH" Anipas boya ötürülücüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır. İç və çöl işlərində hər növ metal səthin boyanması üçün istifadə olunur. 4kg-lık qablaşdırmada istehsal edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla hər 1 litrə 50-100ml, tapança ilə 100-150ml sentetik tinerlə incəldilərək çəkməli.

SƏRFİYYATI: 1kq boyanı 8-12kv.m sahəyə istifadə etmək olar.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 2-3 saat, tam quruma vaxtı 8 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində, qapağı açılmadan saxlanma müddəti 1 ildir."STAR" Alüminyum boya

star antipasTANITIM: "STAR" Alüminum boya - Yüksək işığa dayanıqlı, hidrokarbon maddəsi və metallik alüminium tozu əsasında hazırlanan bir boyadır. 400C temperatura dayanaqlı, səthi yaxşı örtür və yüngül çəkilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR" Alüminum boya Batareyaların, sobaların, boruların, körpülərin, neft tankerlərinin, qaldırıcı kranların, dəmir şəbəkələrin və digər metallik səthlərin ultrabənövşəyi şuaların əks etdirilməsi lazım gələn yerlərin boyanması üçün nəzərdə tutulur.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla çəkməli.

SƏRFİYYATI: 1l boyanı tək qatda 15-20kv.m sahəyə istifadə etmək olar.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə 4-6 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində, qapağı açılmadan saxlanma müddəti 2 ildir.