Poliüretan boyalar və verniklər

"STAR" Poliüretan Parlaq Ağ Boya Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan Mat Lak Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan İpək Mat Lak Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan Astar Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan Dolğu Lak Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan Parlaq Lak Sərtləşdiricisi
"STAR" Poliüretan Astar Sərtləşdiricisi