"STAR" Standart Sellülozik Parlaq Rapit Boya

Tanıtım:

"STAR" Standart Sellülozik Parlaq Rapit Boya industrial son qat, tək komponentli, səthi tez quruya bilən, alkid qatran əsaslı parlaq görünümlü, son qat boyadır.

Tətbiq sahəsi:

"STAR" Standart Sellülozik Parlaq Rapit Boya təsərrüfat maşınları və digər avadanlıqlar ilə polad konstruksiyalar istehsalında istifadə edilən bütün metal səthlərdə son qat örtmə olaraq rahatlıqla tədbiq olunabilir.

İstifadə qaydası:

Boyanacaq səthin istiliyi havanın rütubət dərəcəsindən ən az 30C çox olmalıdır. Uyğun qurumanın təmin olunması üçün yaxşı havalandırma lazımdır.

Quruma vaxtı:

Səthin quruması 5C-də 15dəq, 10C-də 10 dəq, 23C-də 4dəq və 40C-də 2 dəq-dir.

Saxlanma qaydası:

Məhsul quru, sərin, yaxşı havalandırılmış və yüksək temperaturun mövcud olmadığı depolarda saxlanılmalıdır. Qablaşdırma qabaqları möhkəmcə bağlanmalıdır.

  • 18l-lik qablaşdırmalarda istehsal edilir.
  • İstifadədən əvvəl yaxşı qarışdırın. Dəri ilə təması təhlükəlidir.