"STAR" Antipas Boya

Tanıtım:

"STAR" Antipas Boya - Alkit əsaslı antipas boyadır.

Tətbiq sahəsi:

"STAR" Antipas Boya ötürülücüyü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır. İç və çöl işlərində hər növ metal səthin boyanması üçün istifadə olunur.

İstifadə qaydası:

Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla hər 1 litrə 50-100ml, tapança ilə 100-150ml sentetik tinerlə incəldilərək çəkməli.

Sərfiyyatı:

1kq boyanı 8-12kv.m sahəyə istifadə etmək olar.

Quruma vaxtı:

+20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 2-3 saat, tam quruma vaxtı 8 saatdır.

Saxlanma müddəti:

+25C temperatur şəraitində, qapağı açılmadan saxlanma müddəti 1 ildir.

  • 0,25l, 0,75l və 2,5l-lik qablaşdırmalarda istehsal edilir.