"Star" Sintetik Tiner

Tanıtım:

"STAR" Sintetik tineri, sintetik lak boya məhsullarının həlledicisi kimi istifadə edilir. Sintetik boyaların incəldilməsində, metal səthlərin təmizlənməsi və yağsızlaşdırılmasında, sintetik boya dvə laklar ilə çirklənmiş alətlərin təmizlənməsində istifadə edilə bilir.

İstifadə qaydası:

Qatışdırılacağı boya və yaxud lakın təlimatına uyğun miqdarda tətbiq edilir.

Saxlama müddəti:

Açılmamış qabda, otaq şəraitində ən azı 3 ildir.

  • 4l, 1l və 0,5l-lik plasmas qablarda istehsal edilir.
  • Oddan qorumalı! Uşaqların əl çatmayacağı yerdə saxlamalı.