"STAR" Standart Parlaq Boya

Tanıtım:

"STAR" Sintetik Parlaq Boya - Alkit əsaslı yüksək örtücülüyə malik, saralmayan, sərt atmosfer dəyişikliklərinə davamlı parlaq boyadır.

Tətbiq sahəsi:

İç və çöl işlərində hər növ səthin boyanması üçün istifadə olunur.

İstifadə qaydası:

Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla hər litrə 50-100 ml, tapança ilə 100-150 ml sintetik tinerlə incəldilərık çəkilir.

Sərfiyyatı:

1 litrdə 10-12 kv.m.

Quruma vaxtı:

20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 7-8 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

Saxlama müddəti:

+25C temperatur şəraitində saxlanma müddəti 1 ildir.

  • 1kg, 4kg və 20kg-lıq qablaşdırmalarda istehsal edilir.