"STAR" Standart Parlaq Yaxta Lakı

Tanıtım:

"STAR" Standart Parlaq Yaxta Lakı dəniz nəqliyyat vasitələrinin taxta konstruksiyaları üçün nəzərdə tutulmuş parlaq lakdır.

Tətbiq sahəsi:

"STAR" Standart Parlaq Yaxta Lakı taxta səthlərin dekorativ qorunması üçün istifadə edilir. Dəniz suyuna qarşı davamlıdır.

İstifadə qaydası:

Əvvəlcədən taxta səthlərə qoruyucu boya çəkmək məsləhət görülür. laklanacaq səth çirklərdən təmizlənməlidir. Sintetik Yat verniki fırça ilədə vurmaq olar. Səpələyəci tapança ilə istifadə etdikdə 10% həlledici ilə incəltmək məsləhətdir. Qatlar arası interval 4-6 saatdır. iki qatın daha yaxşı yapışması üçün qatlararası cilallama tövsiyyə olunur.

Örtmə qabiliyyəti:

Tək qatda 1kq lak 12-16kv m sahəyə bəs edir.

Quruma vaxtı:

+20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə 4-6 saata quruyur. 4 gün sonra lak tam fiziki-kimyəvi xassəsini alır.

Saxlama müddəti:

Otaq temperaturunda, ağzı bağlı qabda saxlanma müddəti 1 ildir.

  • Tez buxarlanan və tez alışandır. Oddan qoruyun! Buxarın nəfəsə daxil olması həyat üçün təhlükəlidir..