LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

PLASTİK BOYALAR.

Fabrikimizin istehsal etdiyi lak-boya məhsulları arasında plastik boyalar önəmli yer tutur. Məhsullarımız istehlakçıların tələbini ödəmək üçün müxtəlif qablaşdırmalarda istehsal edilir. Plastik boya ceşidləri ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz.


"STAR plus" Plastik boya

star-plusTANITIM: "STAR Plus" Yuyulan Boya vinil akrilik əsaslı mat görünüşə sahib, ekoloji təmiz, tətbiq olunduğu səthlərdə tez quruyan, su ilə incəldiləbilən, rahat nəfəs ala bilən, kir götürməyən, uzun müddət rəngini saxlayan, yuylabilən son qat boyasıdır. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Suvaq, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar daxili səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: "STAR Plus" Yuyulan Boya tətbiq ediləcək səthlər əvvəlcə kir, yağ və köhnə boya qalıqlarından təmizlənməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl "STARBİNDER" istifadəsi tövsiyyə edilir. Təmiz fırça və yaxud diyircəkli fırça ilə səthə tətbiq edilir. İki qatda tətbiq edilir. İkinci qat ən azı 2 saat sonra yapılmalıdır. Zəruri hallarda su ilə incəldilə bilər. "STARCOLOR" rəng sistemindən istifadə edərək coxlu sayda rəng variantları əldə etmək olar.

SƏRFİYYATI: İki qat tətbiq zamanı təxminən 0,180 lt/m2-dır.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."STAR" Plastik boya

star-plastikTANITIM: "STAR" Plastik boya PVA emulsiya əsaslı daxili son qat divar boyasıdır.

İstifadə qaydalarına riayyət etdikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Rütubətin xaricə çıxmasını təmin edir. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg plastik qutularda qablaşdırılır..

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və digər materiallardan tikilmiş daxili divarlar üçün tətbiq edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. İstifadədən qabaq "STARBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemindən tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: Qatlar arası quruma müddəti 1-2 saatdır. Tam quruma müddəti iki qattda 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Quru və sərin yerdə saxlanma müddəti 1 ildir."SUPER STAR" Plastik boya

star-plastikTANITIM: "SUPER STAR" Plastik boya PVA emulsiya əsaslı daxili son qat divar boyasıdır.

İstifadə qaydalarına riayyət etdikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Rütubətin xaricə çıxmasını təmin edir. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg plastik qutularda qablaşdırılır..

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və digər materiallardan tikilmiş daxili divarlar üçün tətbiq edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. Boya vurulduqda 1-ci qatda 40%, 2-ci qatda 25% su əlavə edilir. İstifadədən qabaq "STARBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemindən tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: Qatlar arası quruma müddəti 1-2 saatdır. Tam quruma müddəti iki qattda 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Quru və sərin yerdə saxlanma müddəti 1 ildir."VİM" Plastik boya

star-plastikTANITIM: "VİM" Plastik boya PVA emulsiya əsaslı daxili son qat divar boyasıdır.

İstifadə qaydalarına riayyət etdikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Rütubətin xaricə çıxmasını təmin edir. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg plastik qutularda qablaşdırılır..

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və digər materiallardan tikilmiş daxili divarlar üçün tətbiq edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. Boya vurulduqda 1-ci qatda 40%, 2-ci qatda 25% su əlavə edilir. İstifadədən qabaq "VİMBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemindən tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: Qatlar arası quruma müddəti 1-2 saatdır. Tam quruma müddəti iki qattda 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Quru və sərin yerdə saxlanma müddəti 1 ildir."FURKAN Plus" Yuyulan Plastik boya

star-plastik TANITIM: "FURKAN Plus" Yuyulan Boya vinil akrilik əsaslı mat görünüşə sahib, ekoloji təmiz, tətbiq olunduğu səthlərdə tez quruyan, su ilə incəldiləbilən, rahat nəfəs ala bilən, kir götürməyən, uzun müddət rəngini saxlayan, yuylabilən son qat boyasıdır. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Suvaq, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar daxili səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: "STAR Plus" Yuyulan Boya tətbiq ediləcək səthlər əvvəlcə kir, yağ və köhnə boya qalıqlarından təmizlənməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl "FURKANBİNDER" istifadəsi tövsiyyə edilir. Təmiz fırça və yaxud diyircəkli fırça ilə səthə tətbiq edilir. İki qatda tətbiq edilir. İkinci qat ən azı 2 saat sonra yapılmalıdır. Zəruri hallarda su ilə incəldilə bilər. "STARCOLOR" rəng sistemindən istifadə edərək coxlu sayda rəng variantları əldə etmək olar.

SƏRFİYYATI: İki qat tətbiq zamanı təxminən 0,180 lt/m2-dır.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."FURKAN" Plastik boya

star-plastik TANITIM: "FURKAN" Boya vinil akrilik əsaslı mat görünüşə sahib, ekoloji təmiz, tətbiq olunduğu səthlərdə tez quruyan, su ilə incəldiləbilən, rahat nəfəs ala bilən, kir götürməyən, uzun müddət rəngini saxlayan, yuylabilən son qat boyasıdır. 3,5kg, 10kg və 25kg qablaşdirmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Suvaq, beton, gips, alçiban və s. kimi hamar daxili səthlər üzərinə tətbiq edilə bilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: "STAR Plus" Yuyulan Boya tətbiq ediləcək səthlər əvvəlcə kir, yağ və köhnə boya qalıqlarından təmizlənməlidir. Boyanın tətbiqindən əvvəl "FURKANBİNDER" istifadəsi tövsiyyə edilir. Təmiz fırça və yaxud diyircəkli fırça ilə səthə tətbiq edilir. İki qatda tətbiq edilir. İkinci qat ən azı 2 saat sonra yapılmalıdır. Zəruri hallarda su ilə incəldilə bilər. "STARCOLOR" rəng sistemindən istifadə edərək coxlu sayda rəng variantları əldə etmək olar.

SƏRFİYYATI: İki qat tətbiq zamanı təxminən 0,180 lt/m2-dır.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə ilkin quruma 15-20 dəqiqə, toz tutmayan quruma 1 saat, ikinci qat qurma 6-7 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Şaxtalı, küləkli və 5 C-dən aşağı temperaturlarda saxlanmamalı və istifadə edilməməlidir. Qutular 3 qatdan artıq üst-üstə qoyulmamalıdır. Saxlanma şərtlərinə riayyət etdikdə saxlanma müddəti 1 ildir."İNTEQRAL" Plastik boya

star-plastikTANITIM: "İNTEQRAL" Plastik boya PVA emulsiya əsaslı daxili son qat divar boyasıdır.

İstifadə qaydalarına riayyət etdikdə istənilən divar səthinə yaxşı yapışır. Bu səbəbdən çatlamır, tökülmür. Rütubətin xaricə çıxmasını təmin edir. Sürtünməyə qarşı davamlıdır. Tətbiq edildiyi səthlərə mat, təmiz və dekorativ bir görünüş verir. 3,5kg, 10kg və 25kg plastik qutularda qablaşdırılır..

TƏTBİQ SAHƏSİ: Kərpic, beton, gips, alçiban və digər materiallardan tikilmiş daxili divarlar üçün tətbiq edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: İstifadə olunmamışdan əvvəl səth köhnə boyadan, çirkdən təmizlənməlidir. Çatlar pasta ilə doldurulmalıdir. Boya vurulduqda 1-ci qatda 40%, 2-ci qatda 25% su əlavə edilir. İstifadədən qabaq "İNEQRALBİNDER" tətbiqi məsləhət görülür. "STARCOLOR" rəng sistemindən tətbiq etməklə geniş palitrada rəng çeşidi almaq olar. Boya fırça və ya rulo ilə vurulur.

SƏRFİYYATI: 1 litr boya ilə 8-10 kv.m səthi boyamaq olar.

QURUMA VAXTI: Qatlar arası quruma müddəti 1-2 saatdır. Tam quruma müddəti iki qattda 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Quru və sərin yerdə saxlanma müddəti 1 ildir.