LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

SİNTETİK BOYALAR.

"STAR BOYA" lak-boya istehsal müəsissəsində geniş çeşiddə həm parlaq, həm də mat görünüşə sahib sintetik boyalar istehsal edilir. Sintetik boyaların müxtəlif rəng variantları da mövcuddur. Fabrikimizin istehsal etdiyi sintetik boyalarla geniş şəkildə aşağıda tanış ola bilərsiniz.


"SUPER STAR" Sintetik parlaq boya

super-starTANITIM: "SUPER STAR" Sintetik parlaq boya - Alkit bağlayıcı əsaslı son qat dekorativ parlaq boyadır. 1kg və 4kg-liq qablaşdırmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "SUPER STAR" Sintetik parlaq boya metal, taxta, suvaq və beton səthlərin boyanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanacaq səth əvvəlcədən yağlardan və çirklərdən təmizlənməlidir. İstifadə etməzdən əvvəl sintetik tinerlə qarışdırıb nazik qatla vurmalı. Novbəti qatı 1-2 saatdan sonra vurmalı.

SƏRFİYYATI: 1kq boya 10-12kv.m sahə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 7-8 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində saxlanma müddəti 1 ildir."STAR" Sintetik parlaq boya

starTANITIM: "STAR" Sintetik parlaq boya - Alkit əsaslı yüksək örtücülüyə malik, saralmayan, sərt atmosfer dəyişikliklərinə davamlı parlaq boyadır. 1kg, 4kg və 20kg-liq qablaşdırmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: İç və çöl işlərində hər növ səthin boyanması üçün istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanın qapağını açmamışdan öncə çalxalamalı, açdıqdan sonra qarışdırmalı, fırça və ya rulonla hər litrə 50-100 ml, tapança ilə 100-150 ml sintetik tinerlə incəldilərık çəkilir.

SƏRFİYYATI: 1 litrdə 10-12 kv.m.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, 7-8 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində saxlanma müddəti 1 ildir."VİM" Sintetik parlaq boya

vimTANITIM: "VİM" Sintetik parlaq boya - Alkit bağlayıcı əsaslı son qat dekorativ parlaq boyadır. 1kg, 4kq və 20kg-liq qablaşdırmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "VİM" Sintetik parlaq boya metal, taxta, suvaq və beton səthlərin boyanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İSTİFADƏ QAYDASI: Boyanacaq səth əvvəlcədən yağlardan və çirklərdən təmizlənməlidir. İstifadə etməzdən əvvəl sintetik tinerlə qarışdırıb nazik qatla vurmalı. Novbəti qatı 1-2 saatdan sonra vurmalı.

SƏRFİYYATI: 1kq boya 10-12kv.m sahə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

QURUMA VAXTI: 20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə, bərkimə vaxtı 7-8 saat, tam quruma vaxtı 24 saatdır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində saxlanma müddəti 1 ildir.