LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

SİNTETİK LAKLAR.

"STAR BOYA" lak-boya fabriki taxta emalı müəsissələri üçün, evlırin, ofislərin və s. döşəmələrinin, qapılarin və digər taxta məmulatlarin laklanması üçün fərqli qablaşdırmalarda sintetik parket lakları və verniklər istehsal edir.


"STAR" Parket lakı

star-sintetik-lakTANITIM: "STAR" Parket lakı Uretan Alkid əsaslı bir komponentli parket lakıdır. Fiziki və kimyəvi təsirlərə qarşı dayanıqlıdır.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR"Parket lakı parket döşəmələr və istənilən daxili ağac səthlərdə tətbiq oluna bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI: Tətbiq olunacaq səth köhnə qatdan təmizlənir. Lakın istifadəsindən qabaq "STAR" Selülozik dolğunun tətbiqi məsləhətdir. Lak sintetik tinerle incəldilərək rolikli fırça və yaxud tapança ilə taxta səthlərə tətbiq edilir.

ÖRTMƏ QABİLİYYƏTİ: Tək qatda 1l lakla 17kv m sahəni örtmək olur.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə 2-3 saata toz tutmaz hala gəlir. 24 saata tam quruyur. 3-4 gün sonra tam fiziki-kimyəvi xassəsini alır.

EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ: Tez buxarlanan və tez alışandır. Oddan qoruyun! Buxarın nəfəsə daxil olması sağlamlığa ziyandır.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +25C temperatur şəraitində, ağzı bağlı qabda saxlanma müddəti 2 ildir."STAR" Yat Vernik

star-yat-vernikTANITIM: "STAR" Sintetik Yat vernik dəniz nəqliyyat vasitələrinin taxta konstruksiyaları üçün nəzərdə tutulmuş parlaq lakdır.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR" Sintetik Yat vernik taxta səthlərin dekorativ qorunması üçün istifadə edilir. Dəniz suyuna qarşı davamlıdır.

İSTİFADƏ QAYDASI: Əvvəlcədən taxta səthlərə qoruyucu boya çəkmək məsləhət görülür. laklanacaq səth çirklərdən təmizlənməlidir. Sintetik Yat verniki fırça ilədə vurmaq olar. Səpələyəci tapança ilə istifadə etdikdə 10% həlledici ilə incəltmək məsləhətdir. Qatlar arası interval 4-6 saatdır. iki qatın daha yaxşı yapışması üçün qatlararası cilallama tövsiyyə olunur.

ÖRTMƏ QABİLİYYƏTİ: Tək qatda 1kq lak 12-16kv m sahəyə bəs edir.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə 4-6 saata quruyur. 4 gün sonra lak tam fiziki-kimyəvi xassəsini alır.

EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ: Tez buxarlanan və tez alışandır. Oddan qoruyun! Buxarın nəfəsə daxil olması həyat üçün təhlükəlidir..

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Otaq temperaturunda, ağzı bağlı qabda saxlanma müddəti 1 ildir."FURKAN" Yat Vernik

furkan-yat-vernikTANITIM: "FURKAN" Sintetik Yat vernik dəniz nəqliyyat vasitələrinin taxta konstruksiyaları üçün nəzərdə tutulmuş parlaq lakdır.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "FURKAN" Sintetik Yat vernik taxta səthlərin dekorativ qorunması üçün istifadə edilir. Dəniz suyuna qarşı davamlıdır.

İSTİFADƏ QAYDASI: Əvvəlcədən taxta səthlərə qoruyucu boya çəkmək məsləhət görülür. laklanacaq səth çirklərdən təmizlənməlidir. Sintetik Yat verniki fırça ilədə vurmaq olar. Səpələyəci tapança ilə istifadə etdikdə 10% həlledici ilə incəltmək məsləhətdir. Qatlar arası interval 4-6 saatdır. iki qatın daha yaxşı yapışması üçün qatlararası cilallama tövsiyyə olunur.

ÖRTMƏ QABİLİYYƏTİ: Tək qatda 1kq lak 10-14kv m sahəyə bəs edir.

QURUMA VAXTI: +20C temperaturda, 65-70% nisbi rütubətdə 4-6 saata quruyur. 4 gün sonra lak tam fiziki-kimyəvi xassəsini alır.

EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ: Tez buxarlanan və tez alışandır. Oddan qoruyun! Buxarın nəfəsə daxil olması həyat üçün təhlükəlidir..

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Otaq temperaturunda, ağzı bağlı qabda saxlanma müddəti 1 ildir.