LAK BOYA
MƏHSULLARI

slogan-az

BOYA İŞLƏRİ ÜÇÜN YARDIMÇI VASİTƏLƏR.

"STAR BOYA" lak-boya fabrikində boya işlərində lazim olan yardımçı vasitələr də istehsal edilir. Bu vasitələr sırasına tutkallar, sintetik və selülozik tinerlər, binderlər və digər həlledicilər daxildir.


"STAR" Tutkal (Yapışdırıcı)

star tutkalTANITIM: "STAR" Tutkal polivinil asetat bazlı plastifikatorlu və doldurucu bir yapışdırıcıdır. 1kg, 3kg, 10kq qablaşdırmalarda istehsal edilir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR" Tutkal kağızların, taxtanin, parketin yapışdırılmasında istifadə edilir. Mebel istehsalinda və taxta dekorativ elementlərinin yapışdırılmasında tətbiq edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: "STAR" Tutkal tətbiq ediləcək səth qabaqcadan təmizlənir və yapışdıralacaq səthlərə furca ilə tutkal sürtülür. Lazim gəldikdə su ilə incəldilə bilər. Şpatlyovkalara onların təlimatına uyğun miqdarda qarışdırılır. +5C-dək temperatur şəraitində dözümlüdür.

DİQQƏT: Udulduqda həyat üçün təhlükəlidir!

SAXLANMA MÜDDƏTİ: +35C-dək temperatur şəraitində, qapağı açılmadan saxlanma müddəti 1 ildir."STAR" Sellülozik Tiner

selulozik tinerTƏTBİQ SAHƏSİ: "STAR" Sellülozik tiner hər növ nitrosellüloza tərkibli boyaların, astar və lakların incəldilməsində, bundan başqa fırça, boya püskürdücü kimi alətlərin təmizlənməsində istifadə edilir. 3,750lt və 0,750lt qablaşdırmalarda istehsal edilir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: "STAR" Sellülozik tiner Nitrosellüloza tərkibli boya, astar və lakları boya püskürdücü və fırça ilə istifadə edilə biləcək qatılığa endirir. Boya və lakların səthə yapışmağını artırır, yayılmağını asanlaşdırır.

SAXLAMA ŞƏRTLƏRİ: S2 uşaqların əl çatdığı yerlərdən uzaq tutun, S16 yanıcı mənbələrdən uzaq tutun. İstifadə edərkən siqaret çəkməyin. S3/7/9 qabını, yaxşı baglı halda, sərin və yaxşı havalandırılan bir yerdə saxlayın.

TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ: R10 alovlana bilər. Partlama nöqtəsi +210C.

R20/21/22 tənəffüs edildiyində dəri ilə təmasda, udulduqda sağlamlığa zərərlidir.

S51 yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Qapağı açılmadan saxlanma müddəti 3 ildir."STAR" Binder (Emulsion əsaslı Starbinder)

star binderƏSASI: Akrilik kopolimer əsaslı iç və çöl cəbhə astarı.

ÖZƏLLİKLƏRİ: "STAR" Binder çəkildiyi yerin əmicilik qabiliyyətini artırır, boya sərfiyyatını azaldır, son qat boya ilə səth arasında bağlayıcı vasitə rolunu yerinə yetirir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Binaların divar və tavanlarında: suvaq, beton və ya mineral yapıdakı səthlərdə, iç və çöl cəbhə boya və şpatlyovkaların istifadəsindən qabaq tətbiq edilir.

HAZIRLANMA QAYDASI: 1 həcm "STARBİNDER" 7 həcm su ilə (fasadlarda 1:1 nisbətində) incəldilərək tətbiq edilir.

BOYAMA GÜCÜ: 1kg "STARBİNDER" səthin udma qabiliyyətindən aslı olaraq 25-40kv.m sahə üçün yetərlidir.

QURUMA VAXTI: 2-3 saat.

QEYD: +5C-dən yuxarı temperaturda istifadə edin.

DİQQƏT!: R22-udulduqda sağlamlığa zərərlidir. S2-uşaqların əl çatmadığı yerdə saxlayın. S2425-göz və dəri ilə təmasından çəkinin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Açılmamış qabda, otaq şəraitində ən azı 2 ildir."VİM" Binder (Emulsion əsaslı Vimbinder)

vim binderƏSASI: Akrilik kopolimer əsaslı iç və çöl cəbhə astarı.

ÖZƏLLİKLƏRİ: "VİM" Binder çəkildiyi yerin əmicilik qabiliyyətini artırır, boya sərfiyyatını azaldır, son qat boya ilə səth arasında bağlayıcı vasitə rolunu yerinə yetirir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Binaların divar və tavanlarında: suvaq, beton və ya mineral yapıdakı səthlərdə, iç və çöl cəbhə boya və şpatlyovkaların istifadəsindən qabaq tətbiq edilir.

HAZIRLANMA QAYDASI: 1 həcm "VİMBİNDER" 7 həcm su ilə (fasadlarda 1:1 nisbətində) incəldilərək tətbiq edilir.

BOYAMA GÜCÜ: 1kg "VİMBİNDER" səthin udma qabiliyyətindən aslı olaraq 25-40kv.m sahə üçün yetərlidir.

QURUMA VAXTI: 2-3 saat.

QEYD: +5C-dən yuxarı temperaturda istifadə edin.

DİQQƏT!: R22-udulduqda sağlamlığa zərərlidir. S2-uşaqların əl çatmadığı yerdə saxlayın. S2425-göz və dəri ilə təmasından çəkinin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Açılmamış qabda, otaq şəraitində ən azı 2 ildir."FURKAN" Binder (Emulsion əsaslı Furkanbinder)

furkan binderƏSASI: Akrilik kopolimer əsaslı iç və çöl cəbhə astarı.

ÖZƏLLİKLƏRİ: "FURKAN" Binder çəkildiyi yerin əmicilik qabiliyyətini artırır, boya sərfiyyatını azaldır, son qat boya ilə səth arasında bağlayıcı vasitə rolunu yerinə yetirir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Binaların divar və tavanlarında: suvaq, beton və ya mineral yapıdakı səthlərdə, iç və çöl cəbhə boya və şpatlyovkaların istifadəsindən qabaq tətbiq edilir.

HAZIRLANMA QAYDASI: 1 həcm "FURKANBİNDER" 7 həcm su ilə (fasadlarda 1:1 nisbətində) incəldilərək tətbiq edilir.

BOYAMA GÜCÜ: 1kg "FURKANBİNDER" səthin udma qabiliyyətindən aslı olaraq 23-38kv.m sahə üçün yetərlidir.

QURUMA VAXTI: 2-3 saat.

QEYD: +5C-dən yuxarı temperaturda istifadə edin.

DİQQƏT!: R22-udulduqda sağlamlığa zərərlidir. S2-uşaqların əl çatmadığı yerdə saxlayın. S2425-göz və dəri ilə təmasından çəkinin.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Açılmamış qabda, otaq şəraitində ən azı 2 ildir."STAR" Sintetik Tiner

sintetik tinerÖZƏLLİKLƏRİ: "STAR" Sintetik tineri, sintetik lak boya məhsullarının həlledicisi kimi istifadə edilir. Sintetik boyaların incəldilməsində, metal səthlərin təmizlənməsi və yağsızlaşdırılmasında, sintetik boya dvə laklar ilə çirklənmiş alətlərin təmizlənməsində istifadə edilə bilir. 4l, 1l və 0,5l-lik plasmas qablarda istehsal edilir.

İSTİFADƏ QAYDASI: Qatışdırılacağı boya və yaxud lakın təlimatına uyğun miqdarda tətbiq edilir.

DİQQƏT: Oddan qorumalı! Uşaqların əl çatmayacağı yerdə saxlamalı.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Açılmamış qabda, otaq şəraitində ən azı 3 ildir.